Sklep GUT Nowy Targ Sklep GUT Nowy Targ Sklep GUT Nowy Targ Sklep GUT Nowy Targ
Tło nagłówek

Kotły w 5 klasie

Obraz Kotły w 5 klasie

Kotły ekologiczne w 5 klasie wg normy 303-5:2012 z dofinansowaniem nawet do 85%.

Co to są kotły w 5 klasie wg normy 303-5:2012?

Klasa 5 kotła oznacza, że spełnia on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
- emisja pyłu: do 40 mg/m³,
- emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³,
- emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
- sprawność cieplna: od 87%,

Jakie są zalety kotłów posiadających 5 klasę

- najmniejszego zużycia paliwa
- najniższej emisji pyłów do atmosfery
- możliwość otrzymania dofinansowania w krajach UE

Jak otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W ramach tego programu Gminy pozyskały środki na finansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Przyznawanie przez gminy środków finansowych przebiega kilku etapach:
- składanie wniosków przez mieszkańców
- przyjęcie regulaminu programu
- weryfikacja założonych wniosków
- podpisanie umowy z operatorem programu
- likwidacja nieefektywnego źródła ciepła
- montaż ekologicznego kotła w 5 klasie
- wypłata dofinansowania

Szczegółowe informację można uzyskać w urzędach miast lub gmin.

Ile można otrzymać dofinansowani

Wysokość kwoty dofinansowania jest zróżnicowana, ponieważ każda gmina indywidualnie ustala poziom dotacji.

Szczegółowe informację na temat dofinansowania oraz kotłów można uzyskać w firmie GUT.

Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji i spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.


Aktualności stopka